16 May 2005

SIMO seminaari 17.5.2005, Hyytiälä

Aikataulu:
09.00 Behavior of tree models in exceptional stands, Esko Välimäki
09.10 Bucking procedure for forest planning purposes, Lauri Kuusisto
09.20 Yksittäisen puun tunnusten estimointi ilmakuvilta, Antti Mäkinen
09.30 Kahvi
10.00 Yhteenveto SIMO-hankkeen tietotarvekyselystä, Mikael Wathén
10.30 Metsikkösimulaattori, Jussi Rasinmäki
11.00 XML –pohjainen simulaattorirunko, Jussi Rasinmäki, Jouni Kalliovirta, Antti Mäkinen
12.00 Lounas