31 May 2005

Simo seminar in Hyytiälä on 17th May, 2005

The memo of seminar
Presentations given at the SIMO seminars on 17th May, 2005 and 12th January, 2005
  • Esko's presentation "Kasvumallien_toiminnan_validointi"
  • Lauri's presentation "Apteeraussimulaattori metsäsuunnittelun apuvälineenä"
  • Antti's presentation "Virhelähteet yksittäisten puiden latvusten ilmakuvamittauksessa"
  • The XML presentations by Antti, Jouni and Jussi together with the data files are zipped together.

The presentations and memo for the previous seminar on 12th January, 2005 are also available:

16 May 2005

SIMO seminaari 17.5.2005, Hyytiälä

Aikataulu:
09.00 Behavior of tree models in exceptional stands, Esko Välimäki
09.10 Bucking procedure for forest planning purposes, Lauri Kuusisto
09.20 Yksittäisen puun tunnusten estimointi ilmakuvilta, Antti Mäkinen
09.30 Kahvi
10.00 Yhteenveto SIMO-hankkeen tietotarvekyselystä, Mikael Wathén
10.30 Metsikkösimulaattori, Jussi Rasinmäki
11.00 XML –pohjainen simulaattorirunko, Jussi Rasinmäki, Jouni Kalliovirta, Antti Mäkinen
12.00 Lounas

2 May 2005

Meetings at UPM-Kymmene & Tapio

Jussi has been demonstrating the initial results of the stand level simulator at UPM-Kymmene in Valkeakoski April 21, and at Tapio in Helsinki April 29th.
In the meetings we discussed also the technical design decisions taken to develop the SIMO basic simulation structure. The XML-based simulator is currently at design phase and first prototype implementation is in the works.